Bez kategorii

Bez kategorii

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r. (w terminie głównym). W 2020 r. egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzany od 16 do 18 czerwca (wtorek – czwartek),

Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

Dziś, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom.

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej

baner z napisek koronawirus oraz numer infolinii NFZ 800190590

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przekazał do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dodatkowe materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu oraz dystrybucję wśród uczniów i rodziców.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

baner z napisem: 1 marca narodowy dzień pamięci żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Z tej okazji w całej Polsce dobywają się wykłady, dyskusje, koncerty, spotkania wspomnieniowe i uroczystości patriotyczne poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Niech Nowy Rok 2020 będzie dla Państwa czasem wielkich wyzwań, sukcesów zawodowych oraz szczęścia osobistego! Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Wesołych Świąt!

Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu spokojnie i radośnie, marzenia zmienią się w rzeczywistość, a sukcesy w Nowym Roku 2020 przerosną oczekiwania. Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa

ECSM – Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Ogólnoeuropejska kampania, znana jako ECSM, organizowana jest przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię już po raz siódmy koordynuje NASK PIB.

Plany rozwoju oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowane przez JST w projektach konkursowych (I edycja)

Zapraszamy do zapoznania się z lokalnymi planami rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) uczestniczące w projektach konkursowych.