Bez kategorii

Bez kategorii

Międzynarodowe wydarzenie Government Data Summit

Źródło: data.govx.digital

Jest nam bardzo miło poinformować, że już w najbliższy czwartek 20 października nasz Ośrodek Rozwoju Edukacji, reprezentowany przez Panią wicedyrektor Martę Lewandowską, będzie brał udział w międzynarodowym wydarzeniu Government Data Summit. Podczas spotkania będziemy m.in. dzielić się naszymi dokonaniami i celami Programu Laboratoria Przyszłości, który działa na rzecz doskonalenia systemu edukacji oraz podnoszenia jakości kształcenia zgodnie z polityką oświatową Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej informacji o wydarzeniu […]

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na stanowiska pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00; W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych […]

Poszukujemy ekspertów branżowych

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbiór programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” (II etap realizacji zadania). Rozpoczynamy nabór ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbioru 175 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branż: audiowizualnej (AUD), poligraficznej (PGF), ceramiczno-szklarskiej (CES), chemicznej (CHM), drzewno-meblarskiej (DRM), ekonomiczno-administracyjnej (EKA), handlowej (HAN), elektroenergetycznej (ELE), metalurgicznej […]

Dotacja podręcznikowa

Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował w nim o rozwiązaniach systemowych dotyczących kształcenia, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy, który przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa