Bez kategorii

Bez kategorii

Szkolenie ekspertów ds. kształcenia zawodowego 08 – 09 listopada 2021

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W dniach 08 – 09 listopada 2021 roku odbyło się kolejne moderowane szkolenie e-learningowe  ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (KKZ-KUZ). Szkolenie odbywało się na platformie MOODLE e-kursy.ore.edu.pl.  Wzięło w nim udział 6 ekspertów ds. kształcenia zawodowego.

Konferencja dla nauczycieli „Kosmos w Szkole”

Odkrywaj z nami tajemnice kosmosu i inspiruj się, by wprowadzać je do swoich zajęć edukacyjnych! – pod tym hasłem Centrum Nauki Kopernik zaprasza wszystkie osoby zajmujące się edukacją, zainteresowane tematyką kosmiczną lub szukające wsparcia w rozwoju zainteresowań uczniów i uczennic tą tematyką, na konferencję online Kosmos w Szkole, w dniach 29–30 października.

248 lat temu powstała Komisja Edukacji Narodowej − pierwsze w Polsce oraz w Europie ministerstwo edukacji

Dokładnie 248 lat temu powstała KEN, której pełna nazwa brzmiała „Komisja Nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. Utworzona została na mocy uchwały Sejmu z 14 października 1773 roku. Jej powstanie było częścią reform państwowych, przeprowadzonych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednym z głównych powodów do stworzenia KEN była likwidacja zakonu jezuitów przez papieża Klemensa XIV. Komisja Edukacji Narodowej była zrazem pierwszą w Polsce jak […]

Zapraszamy na premierę publikacji „Supermoc książek w przedszkolu. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci?”

W trakcie spotkania przedstawione zostaną korzyści płynące z czytania z dziećmi, jak praca z książką przyczynia się do realizacji podstawy programowej oraz gdzie złożyć wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na wzbogacenie biblioteczek przedszkolnych oraz działania proczytelnicze.Spotkanie odbędzie się on-line w Dniu Głośnego Czytania 29 września 2021 r. o godz. 15.30

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa