Aktualności


Narzędzie do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych – podsumowanie konsultacji


Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji (WRS ORE) zorganizował posiedzenie podsumowujące swoją dwuletnią współpracę z Zespołem Ekspertów w zakresie opracowania Narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Nowości wydawnicze ORE

Idź do góry