Szkolenie „Akademia Profesjonalnego Katechety 2022”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN zaprasza nauczycieli religii na szkolenie stacjonarne „Akademia Profesjonalnego Katechety 2022”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7–9.10.2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji metodycznych w prowadzeniu lekcji religii, szczególnie w takich obszarach jak: wykorzystanie narzędzi multimedialnych, wykorzystanie metod aktywizujących, promowanie postaci świętych i metodyki ich duchowości, prace plastyczne (lapbook), zabawy ruchowe, innowacyjne gry i metody. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli do wyboru propozycje warsztatów dotyczących tych tematów. Będą też mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami z udanych zajęć i sprawdzonych pomysłów.

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli religii wszystkich poziomów nauczania. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów związanych
z przyjazdem i wyjazdem uczestników szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona poprzez formularz elektroniczny w dniach 21–30.09.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem oraz do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie informujemy, że szkolenie trwa trzy dni dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i przebiega według schematu:

dzień 1 − wspólne spotkania dla wszystkich grup;

dzień 2 − odrębne spotkania w grupach tematycznych i spotkania wspólne dla wszystkich grup;

dzień 3 − odrębne spotkania w grupach tematycznych i spotkania wspólne dla wszystkich grup.

Przy rejestracji w systemie należy wybrać jedną z trzech grup tematycznych zamieszczonych w programie szkolenia (sobota). Do grup szkoleniowych w niedzielę uczestnicy zostaną przydzieleni podczas wspólnego spotkania w pierwszym dniu szkolenia (piątek, 07.10.2022 r.).

Rejestracja nie oznacza automatycznego zakwalifikowania na formę doskonalenia. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową.

Kierownik formy doskonalenia: Michał Filus, tel. 22/345 37 51; e-mail: michal.filus@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2022