Konferencja „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” – 7 kwietnia 2022 r.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Dyrektorem Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Komendy Głównej Policji mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej.

Prelekcje wygłoszone w ramach konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” będą odnosiły się do kwestii dydaktyczno-metodycznych w oparciu o podstawę programową.

Organizatorem konferencji jest Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE.
Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka.

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Wydarzenie będzie miało miejsce 7 kwietnia 2022 r. w auli Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Orkana 14. Rejestracja osób chcących wziąć udział w konferencji odbywa się wyłącznie drogą on-line i trwa do 5 kwietnia 2022 roku.

UWAGA! W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w rekrutacji, których celem będzie ograniczenie liczby uczestników do akceptowalnej z punktu widzenia aktualnych obostrzeń sanitarnych, jak również do zorganizowania konferencji w trybie online, jeżeli tego będzie wymagało bezpieczeństwo uczestników. O wszystkich decyzjach uczestnicy będą informowani na bieżąco drogą mailową.

Dodatkowe informacje:

  • Szkolenie jest bezpłatne i organizowane w trybie stacjonarnym.
  • Uczestnicy wydarzenia mają możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum Komendy Głównej Policji po zakończeniu konferencji, które znajduje się w miejscu Konferencji.
  • Koszty dojazdu i powrotu na konferencję pokrywa uczestnik szkolenia.
  • Po zakończeniu konferencji możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa