Webinarium: Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej”, które odbędą się w dwóch terminach: 18, 25 października 2021.

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

W treści webinarium uwzględniona będzie sytuacja epidemiczna w Polsce oraz związane z nią trudności i wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania on-line w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa