Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Webinarium: Diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – wykorzystanie adaptowanego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA-1

Źródło: photogenica

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych na bezpłatne webinarium „Diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – wykorzystanie adaptowanego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA-1”, które odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00 – 14:30. Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznego wykorzystania elektronicznej wersji adaptowanego zestawu narzędzia diagnostycznego TROS-KA-1. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się pod poniższym linkiem: Elektroniczny formularz rejestracji Organizatorem […]

Webinarium: Interwencja kryzysowa – rozpoznawanie, reagowanie, pomoc.

drzewo z liśćmi składającymi się z puzzli
Źródło: fotolia

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, oraz specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Interwencja kryzysowa – rozpoznawanie, reagowanie, pomoc”, które odbędzie się w terminie 25 maja 2023 r. Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przykładów dobrych praktyk związanych z tematyką interwencji kryzysowej. Podczas webinarium poruszone zostaną m. in. tematy związane z wyjaśnieniem najważniejszych definicji, etapów i zasad interwencji kryzysowej oraz działań […]

Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli

Źródło: fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium pn. „Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli” które odbędą się w dwóch terminach: 22 i 29 listopada 2022 r. Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej jak i przykładów dobrych praktyk, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się […]

Webinarium: Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli

© Bank zdjęć Fotolia

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli” które odbędzie się w dwóch terminach: 23 i 31 maja 2022 r. Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przykładów dobrych praktyk, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się […]

Konferencja dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w pytaniach i odpowiedziach

fot. Fotolia

W dniach 8−9 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10. Podczas konferencji uczestnicy mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań prelegentom i ekspertom, na prowadzonym […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa