Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli

Źródło: fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium pn. „Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli” które odbędą się w dwóch terminach: 22 i 29 listopada 2022 r. Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej jak i przykładów dobrych praktyk, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się […]

Webinarium: Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli

© Bank zdjęć Fotolia

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli” które odbędzie się w dwóch terminach: 23 i 31 maja 2022 r. Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przykładów dobrych praktyk, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się […]

Konferencja dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w pytaniach i odpowiedziach

fot. Fotolia

W dniach 8−9 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10. Podczas konferencji uczestnicy mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań prelegentom i ekspertom, na prowadzonym […]

Relacja z konferencji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

W dniach 8–9 grudnia 2021 r. odbyła się Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”, w ramach realizacji projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.

Przykładowe metody i formy pracy na lekcjach matematyki dla uczniów słabowidzących w klasie zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych w ogólnodostępnej szkole podstawowej

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli matematyki drugiego etapu edukacyjnego, pracujących w klasie zróżnicowanej, w której znajduje się uczeń słabowidzący, korzystający z czarnego druku. Opracowanie podzielone zostało na część teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsza część dotyczy zagadnień związanych z charakterystyką najczęstszych wad wzroku oraz ich konsekwencji. Przedstawiono również sposoby rozpoznawania potrzeb ucznia słabowidzącego, dostosowywania materiałów i pomocy dydaktycznych oraz budowania pozytywnych relacji w klasie. W tekście znajdują się także […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa