Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Praktyczne przykłady sposobów reagowania na różnorodne sytuacje trudne, kryzysowe, traumatyczne, z którymi może się spotkać/spotyka się przedszkole/szkoła/poradnia

fot. AdobeStock

Celem webinarium było dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty  mogą inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej

Celem webinarium było dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty  mogą inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

Sposoby i narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb osoby w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej – perspektywa szkoły/przedszkola i poradni

Celem webinarium było dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty  mogą inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających

fot. Photogenica

Celem webinarium było dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty  mogą inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

Zaproszenie na spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców projektu

© Violin / Bank zdjęć Photogenica

Serdecznie zapraszamy potencjalnych Grantobiorców na spotkanie dotyczące projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, które odbędzie się on-line 14 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00 na platformie google meet. Prosimy o zapisanie się na wydarzenie poprzez formularz elektroniczny.

Bezpłatne szkolenia dla psychologów i pedagogów

Zapraszamy psychologów i pedagogów, którzy na co dzień realizują zdania związane z diagnozą dzieci i uczniów na bezpłatne szkolenia. Organizatorem jest Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3–11 grudnia 2018 r. odbędzie się 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE, kierowanym do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.