Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Przykładowe metody i formy pracy na lekcjach matematyki dla uczniów słabowidzących w klasie zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych w ogólnodostępnej szkole podstawowej

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli matematyki drugiego etapu edukacyjnego, pracujących w klasie zróżnicowanej, w której znajduje się uczeń słabowidzący, korzystający z czarnego druku. Opracowanie podzielone zostało na część teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsza część dotyczy zagadnień związanych z charakterystyką najczęstszych wad wzroku oraz ich konsekwencji. Przedstawiono również sposoby rozpoznawania potrzeb ucznia słabowidzącego, dostosowywania materiałów i pomocy dydaktycznych oraz budowania pozytywnych relacji w klasie. W tekście znajdują się także […]

Analiza praktyki szkolnej i charakterystyka szkoły efektywnie realizującej edukację włączającą w praktyce – raport z badań

© AndrewLozovyi/Photogenica

Raport został opracowany w ramach zadania w dziedzinie nauczania zleconego Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2020. Głównym celem badań prowadzonych w ramach projektu było rozpoznanie i rozpatrzenie:

Webinarium: Ochrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie psychospołeczne dla uczniów w czasie pandemii. Rola psychologów i pedagogów szkolnych

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Ochrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie psychospołeczne dla uczniów w czasie pandemii. Rola psychologów i pedagogów szkolnych”, które odbędzie się w pięciu terminach: 15, 22, 29 października i 5, 26 listopada 2021.

Webinarium: Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej

fot. Fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej”, które odbędą się w dwóch terminach: 18, 25 października 2021.

Webinarium: Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa