Sposoby i narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb osoby w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej – perspektywa szkoły/przedszkola i poradni

Celem webinarium było dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty  mogą inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej. W treści webinarium uwzględniono aktualną sytuację epidemiczną w Polsce oraz związane z nią trudności i nowe wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania są wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania on-line w przedszkolach, szkołach i placówkach w sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego (izolacja związana z COVID-19).

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021