Publikacja prof. Iwony Chrzanowskiej nagrodzona

Publikacja „Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej” autorstwa prof. Iwony Chrzanowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała właśnie nagrodę Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię 2020 r. W trakcie pracy nad opracowaniem Modelu SCWEW była to jedna z podstawowych lektur, wykorzystanych do opisania potrzeb nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z grupami uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Publikacja jest dostępna w Mediotece ORE.

Więcej informacji o książce

Autorce gratulujemy!

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2020