Rekrutacja Szkół i Liderów do projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza Szkoły podstawowe i Liderów szkolnych prowadzących 10-osobowe zespoły nauczycieli różnych przedmiotów, zainteresowane problematyką edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, do projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 roku.

Celem ogólnym projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami obowiązującej (dotychczasowej i nowej) podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego – nauczycieli, dzieci i młodzieży – do podejmowania i realizowania projektów w obszarze edukacji obywatelskiej  (edukacji globalnej, edukacji rozwojowej, edukacji zrównoważonego rozwoju). Działania te służyć będą rozwojowi kluczowych kompetencji, które pozwolą przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na wiedzy.

Termin zgłoszenia Szkół: do 18 września  2017r.

Zainteresowane Szkoły proszone są zapoznanie się z Regulaminem, pobranie i wypełnienie formularza zgłoszenia z oświadczeniem i deklaracją oraz przesłanie go do  adres mailowy projektu:  edukacja.globalna@ore.edu.pl

Link do rekrutacji

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego