Szkolenie – „Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce – o losach Archiwum Ringelbluma w 70. rocznicę działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma”

„Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce”(…). Dawid Graber

Loga: ORE, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, POLIN Muzeum Żydów polskich, Żydowski Instytut Historyczny

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zapraszają doradców metodycznych i nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych do udziału w XIV edycji projektu „Pamięć dla Przyszłości”, realizowanej w 2017 roku pod hasłem „Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce – o losach Archiwum Ringelbluma w 70. rocznicę działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma”.

Szkolenie przygotowujące do udziału w projekcie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 18-20 lutego 2017 r.

Celem projektu jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach w ramach Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości, który jest obchodzony corocznie 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.  

Tegoroczna edycja konkursu „Pamięć dla Przyszłości” pod tytułem „Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce – o losach Archiwum Ringelbluma w 70. rocznicę działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma” odbędzie się w ramach obchodów 70. rocznicy powstania Instytutu.

Działający od 1947 roku ŻIH, jako kontynuator Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, był pierwszą na świecie placówką badawczą poświęconą Holokaustowi.

To właśnie tu – w cudem ocalałym po wysadzeniu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem gmachu przedwojennej Głównej Biblioteki Judaistycznej – zbierano relacje polskich Żydów, którym udało się przeżyć wojnę, to tu gromadzono resztki żydowskiej spuścizny kulturowej: książek, synagogaliów, obrazów i rzeźb.

Oprócz bogatych zbiorów archiwalnych, dzieł sztuki i zasobów bibliotecznych, największym skarbem przechowywanym w Żydowskim Instytucie Historycznym jest Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, znane jako Archiwum Ringelbluma. Stworzony przez kilkudziesięcioosobowy zespół współpracowników Emanuela Ringelbluma zbiór około 25 tysięcy dokumentów został zakopany w dwóch częściach w piwnicy domu przy Nowolipki 68 i odnaleziony w 1946 i 1950 roku. Z zespołu twórców Archiwum Zagładę przeżyły tylko 3 osoby…

Celem konkursu jest zapoznanie nauczycieli i uczniów z historią powstania Archiwum Ringlebluma, warunkami, w jakich powstawało oraz ludźmi, którzy je tworzyli. Dzięki udziałowi w projekcie, grupy konkursowe będą mogły dowiedzieć się nie tylko jak w trakcie likwidacji getta udało się ukryć dokumenty, jakie były okoliczności odnalezienia zbiorów, ale jak fundamentalne znaczenie dla badaczy Holokaustu ma ten unikatowy zbiór dokumentów wpisany na listę skarbów UNESCO „Pamięć Świata”.

W ramach tegorocznej edycji programu przedmiotem Konkursu jest przygotowanie multimedialnej prezentacji na zadany temat.

Praca nauczycielsko-uczniowskich zespołów projektowych polegać ma na następujących działaniach:

  1. zapoznanie się z materiałami w formie tekstów i ikonografii, dostarczonymi przez Żydowski Instytut Historyczny,
  2. dokonanie subiektywnego wyboru spośród dostarczonych przez Organizatora materiałów,
  3. przygotowanie multimedialnej prezentacji w dowolnym programie (Windows Movie Maker, Foto2avi, Freemake Video Converter, Photo to Video Converter Free itp.), która będzie stworzona na podstawie oryginalnego scenariusza i z zastosowaniem oryginalnych realizacji (slajdy wprawione w ruch, podpisy uczniów lub ich komentarz audio, ewentualnie muzyka, dodatkowe efekty)

Multimedialna prezentacja może dotyczyć:

  • wybranego wątku historii Archiwum Ringelbluma,
  • przedstawienia grupy, np. dzieci, artystów, współpracowników Oneg Szabat, tajnej grupy dzięki której powstało Archiwum etc.,
  • przedstawienia, zaprezentowania konkretnych materiałów przechowywanych w Archiwum,
  • przedstawienia wybranego aspektu życia w getcie warszawskim, poprzez wybrane materiały z Archiwum,
  • historii Archiwum od czasów jego powstania do powojennego odkrycia w gruzach Muranowa (opowieść uczniów),
  • interpretacji zaproponowanych przez nas źródeł pod wybranym przez siebie kątem (uczniowie mogą zdecydować się na własną)

Szczegóły konkursu zostaną przedstawione podczas szkolenia.

Zapisy na szkolenie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Opracowała Ewa Bobińska

 

Ostatnia aktualizacja: