Szkolenie „Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły” organizowane w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości prascy szkoły. Etap III” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej…

Ostatnia aktualizacja: