Sprawozdanie z realizacji programu wspierania przez ORE placówek doskonalenia nauczycieli „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”

Zmiany wprowadzane w systemie oświaty stawiają przed placówkami doskonalenia nauczycieli nowe wyzwania. Jednym z zadań jest wspomaganie szkół i placówek. Ośrodek Rozwoju Edukacji w grudniu zakończył realizacje Programu Nowa Rola Placówki Doskonalenia, którego celem było wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli w merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym przygotowaniu się do realizacji nowych zadań Działania organizowane były we współpracy z projektem System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

 

Głównym założeniem Programu „Nowa Rola Placówek Doskonalenia” było:

  • podniesienie jakości usług oferowanych przez placówki,
  • pomoc w przygotowaniu się do spełniania wymagań stawianych placówkom przez państwo.

Celem Programu było:

  1. Promowanie idei zmian doskonalenia w systemie oświaty
  2. Wsparcie PDN-ów w przygotowaniu do procesowego wspomagania szkół
  3. Wdrażanie zmian w zakresie organizacji i realizacji doskonalenia nauczycieli
  4. Propagowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy PDN
  5. Upowszechnienie funkcjonowania sieci współpracy między placówkami doskonalenia 

W programie udział wzięło 94 instytucje – publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, o zasięgu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji programu.

 

 


  

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego