Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „SORE uczy się. Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”

W dniach 13-15 marca 2014 w Warszawie odbędzie się ogólnopolskie spotkanie pt. „SORE uczy się. Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”. Zapraszamy szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz pracowników placówek doskonalenia, którzy realizują zadania związane z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół. 

 

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z wdrażaniem zaplanowanych form doskonalenia oraz wspieraniem nauczycieli w wykorzystywaniu nowej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

W programie będzie również czas na prezentacje dobrych praktyk wypracowanych przez SORE. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, proszeni są o przesłanie opisu dobrej praktyki wypracowanej wspólnie ze szkołami. Jest to warunek udziału. Wybrane przykłady działań zaprezentujemy w czasie spotkania.

 

Co to jest dobra praktyka:

Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych w ramach wspomagania pracy szkół (scenariuszy, metod, technik i narzędzi). Zachęcamy osoby pełniące rolę SORE do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. Dobra praktyka może dotyczyć diagnozy, planowania, doskonalenia nauczycieli, wdrażania wiedzy i umiejętności nauczycieli zdobytych w czasie szkoleń do praktyki szkolnej, monitorowania lub ewaluacji całego procesu, a także organizacji pracy SORE lub przebiegu zespołowej pracy w szkole.

Kryteria dobrej praktyki:

  • odnosi się do konkretnego doświadczenia w obszarze wspomagania
  • zapewnia warunki, które pozwalają nauczycielom stworzyć społeczność uczącą się
  • postawiony cel został zrealizowany
  • inspiruje do szukania nowy rozwiązań
  • inne osoby mogą ją wykorzystywać i rozwijać

Więcej informacji i zapisy na konferencję…

 

 


  

Ostatnia aktualizacja: