Konferencja „Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję „Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły” organizowaną w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości prascy szkoły. Etap III” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 20 grudnia 2013 r. w Gdańsku. Konferencja skierowana jest do pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych – odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Szczególnie zapraszamy osoby zaangażowane w realizacje powiatowych projektów pilotażowych. W programie konferencji zaplanowano wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szkoły i budowania oferty wsparcia.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja: