Forum wymiany dobrych praktyk – Sulejówek 4-5 kwietnia 2013 r.

alt

W dniu 4-5 kwietnia 2013 r. w Sulejówku odbyło się spotkanie pt. „Forum wymiany dobrych praktyk”, w którym udział wzięły osoby zaangażowane w realizację projektów powiatowych finansowanych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (Priorytet III POKL). Celem spotkania była wymiana doświadczeń wypracowanych w pierwszym okresie realizacji projektów pilotujących nowy model doskonalenia nauczycieli. 


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele powiatów, które jako pierwsze otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i już od początku stycznia 2013 r. organizują działania związane z kompleksowym wspomaganiem pracy szkół i przedszkoli. Uczestnikami byli przedstawiciele powiatu wołowskiego, brzeskiego, sieradzkiego, chełmińskiego, hajnowskiego, ciechanowskiego, Gminy Miasta Płock oraz Powiatu Miasta Łódź.

Głównym elementem spotkania były prezentacje przygotowane przez powiaty. Każdej z prezentacji towarzyszyła dyskusja, w czasie której uczestnicy dzielili się doświadczeniami, pomysłami, rozmawiali o sprawdzonych rozwiązaniach. Podczas prezentacji zwracano uwagę na sukcesy oraz trudności, z którymi mierzą się koordynatorzy projektów, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), czy same szkoły. Wyjeżdżając, uczestnicy podkreślali wartość tego typu konsultacji, które według nich w znaczący sposób wpływają na jakość, prowadzonych regionalnie, działań.

Istotnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli IP2. Prezentacja dotyczyła zagadnień związanych z zarządzeniem projektem i zatrudnianiem personelu, przejrzystością i konkurencyjnością wydatkowania środków – zamówienia publiczne, modyfikacjami projektów, zarządzaniem danymi osobowymi uczestników i polityką bezpieczeństwa. Dzięki temu organizatorzy projektów powiatowych otrzymali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zagadnień formalnych, które towarzyszą im w codziennej pracy.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przygotowanych przez powiaty, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu. Prezentacje dostępne są w zakładce Materiały do pobrania

 

Oprac.: Joanna Soćko

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa