Szkolenia dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

W ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół prowadzone będą działania adresowane do koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.


Od października 2012 planujemy organizacje następujących formy doskonalenia:
  • szkolenia techniczne mające celu przygotowanie koordynatorów do pracy z wykorzystaniem platformy internetowej (1 dzień)
  • szkolenia mające na celu przygotowanie koordynatorów do moderowania pracy w sieci (3 dni)
  • szkolenia mające na celu przygotowanie koordynatorów do moderowania wymiany doświadczeń i forów dyskusyjnych na platformie internetowej
Szkolenia organizowane będą od końca 2012 roku do końca 2013 roku.

Informacja o zasadach udziału w szkoleniach opublikowana zostanie przed rozpoczęciem szkoleń.

 
 
 
Oprac. Marianna Hajdukiewicz
 
 

alt
System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
alt

Ostatnia aktualizacja: