Ostatnie spotkanie PORE

20 grudnia 2011 r. zakończyło się ostatnie spotkanie zamykające cykl szkoleń dla dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji (PORE), realizowanych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.


Celem szkolenia było przygotowanie wyznaczonych przez samorządy osób do podjęcia działań w ramach pilotażowego wdrożenia elementów nowego systemu wspomagania szkół. W czasie kolejnych spotkań uczestnicy zapoznali się z założeniami nowego systemu wspomagania, samorządowymi studiami przypadków oraz zasadami aplikowania i realizacji projektów systemowych w ramach POKL.

W sumie w spotkaniach uczestniczyło ponad 700 osób reprezentujących niemal wszystkie polskie samorządy powiatowe.

Za pomoc w przygotowaniu spotkań składamy szczególne podziękowanie przedstawicielom samorządów Zielonej Góry, Olsztyna, Elbląga, Giżycka i Wieliczki.

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: