VIII spotkanie grupy roboczej ekspertów projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

W dniach 10 – 12 października 2011 r odbyło się w Krakowie VIII spotkanie grupy roboczej ekspertów projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Dyskutowano w dwóch grupach: nad standaryzacją narzędzi przygotowywanych w ramach projektu (oferty doskonalenia i sieci wspomagania) oraz nad sposobami wdrażania projektu. Niezwykle cenne było spojrzenie przedstawicieli samorządów, wskazanie przez nich ewentualnych zagrożeń oraz dyskusja na temat możliwych rozwiązań. 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego