Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla dyrektorów szkół z województwa pomorskiego z udziałem Pani Minister Katarzyny Hall

 W dniu 23 września b.r. w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne z przedstawicielami pomorskich środowisk edukacyjnych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

 

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Minister Katarzyny Hall, która przedstawiła kluczowe wyzwania stojące przed polską edukacją. Następnie przedstawione zostały najistotniejsze założenia projektu ”System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

 

Dyskutowano przede wszystkim o sprawach organizacyjnych związanych z praktyczną realizacją w szkołach przygotowywanego projektu wdrożeniowego. Druga część spotkania poświęcona była narzędziom do tworzenia lekcji na portalu wiedzy dla nauczycieli Scholaris.pl – odbyła się prezentacja narzędzi interaktywnych. W spotkaniu uczestniczyło około 150 przedstawicieli środowisk oświatowych z województwa pomorskiego.

 

 

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego