I spotkanie z powiatowymi organizatorami rozwoju edukacji

W dniach 6–7 czerwca w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób – przyszłych organizatorów rozwoju edukacji w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i pomorskim.

Spotkanie otworzyła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, a następnie omówiono założenia zmian prawnych nowego systemu wspomagania szkół i wsparcia zmian systemowych poprzez działania projektowe.

Poruszono także zagadnienia roli i zadań powiatowych organizatorów rozwoju edukacji oraz najważniejsze kwestie organizacyjno-finansowe związane z realizacją projektu wdrożeniowego. W drugim dniu spotkania skupiono się na pracy w grupach warsztatowych. Od uczestników zebrano szereg wątpliwości i pytań – odpowiedzi zostaną przesłane do wszystkich po zakończeniu całego cyklu spotkań.

Spotkania z przedstawicielami kolejnych województw zaplanowane są na najbliższe dni.

 

 

 

 

 

 


System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.01-00-002/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.1

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa