Spotkania Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych – I tura

W dn. 16-21 lutego br. odbyła się pierwsza tura spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących budowy sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji. Pani Minister spotkała się z przedstawicielami 8 województw: opolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego.

 
Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się m.in z zakresem zmian wprowadzanych w systemie doskonalenia nauczycieli, sposobem finansowania Centrów Rozwoju Edukacji, zasadami uzyskania środków europejskich na przygotowanie się do prowadzenia zadań z zakresu wsparcia szkół i placówek. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych prezentacjach.
 
Spotkania organizowane są w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Kolejna tura spotkań odbędzie się w pierwszej połowie marca.
 

 

System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.01-00-002/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.1

Ostatnia aktualizacja: