{module ORE-PWP|rounded}

Program wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy, przeznaczony dla klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych.
Program profilaktyki alkoholowej dla klas VI
i gimnazjum.
Program profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
Program profilaktyki alkoholowej dla uczniów klas V lub VI szkół podstawowych i ich rodziców.
Program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia
od mediów przeznaczony dla uczniów w wieku 6-12 lat.
Program edukacji antytytoniowej dla uczniów z klas I - III szkoły podstawowej.
Program profilaktyki alkoholowej dla uczniów z klas IV
i V szkoły podstawowej i ich rodziców.
Program wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego zawierający wersje dla różnych etapów edukacji.
Rozwinięcie i uzupełnienie programu "Spójrz inaczej"
o problematykę agresji i przemocy. Przeznaczony dla klas VI i gimnazjum.
Program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Program profilaktyki uzależnień dla uczniów w wieku
12-17 lat.
Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów. 
Zaktualizowano: 17 kwietnia 2014