OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
POWER Doradztwo Zawodowe - baner
13 marca 2017

W dniach 8–9 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie tutorów testowania opracowanych ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Tutorzy odpowiadają za przebieg testowania materiałów opracowanych w pierwszym roku trwania projektu. W ciągu roku szkolnego 2016/2017 losowo wybrane szkoły realizują działania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym, wykorzystując przekazane programy, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy itp. Ta współpraca ma na celu weryfikację zaproponowanych rozwiązań i zebranie informacji potrzebnych do sporządzenia ostatecznych wersji ramowych programów.

Czytaj więcej...

14 lutego 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów modyfikacji ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego wypracowanych w ramach I etapu realizacji projektu. Do współpracy nad realizacją tego zadania zapraszamy także ekspertów z wybranych dziedzin. Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 lutego 2017 r. (do godziny 23:59).

Czytaj więcej...

02 lutego 2017
baner projektowy

Materiały wypracowane dotychczas w ramach realizacji projektu są obecnie poddawane testowaniu, które zakończy się w czerwcu br. Do końca roku 2017 opracowywane będą ostateczne wersje programów doradztwa edukacyjno-zawodowego uwzględniające wnioski z testowania oraz zmiany w prawie oświatowym (w tym nową strukturę systemu oświaty oraz wprowadzenie zapisów dotyczących doradztwa zawodowego do prawa oświatowego). Równocześnie przygotowywane będą rekomendacje do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Będzie ono obowiązywać najpóźniej od września 2018 r.

Czytaj więcej...

05 stycznia 2017

Informacja o realizacji projektu do 31 grudnia  2016 roku

Czytaj więcej...