OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
POWER Doradztwo Zawodowe - baner
16 maja 2017
Spotkanie zespołów autorów i ekspertów

10 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej klasy 7 i 8 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły podstawowej klasy 7 i 8, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych działań doradczych na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017. 

Czytaj więcej...

25 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów liceum ogólnokształcącego w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla liceum ogólnokształcącego, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Podejmował także inne działania doradcze na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Czytaj więcej...

07 kwietnia 2017

5 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów branżowej szkoły I i II stopnia (II etap realizacji projektu). Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły branżowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych działań doradczych na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Czytaj więcej...

07 kwietnia 2017

W dniach 30–31 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołów autorów i ekspertów zrekrutowanych do II etapu projektu. Zespoły będą wypracowywać ostateczne wersje programów doradztwa edukacyjno-zawodowego (preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego) dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Programy wraz z narzędziami ich realizacji oraz na podstawie wniosków z testowania zostaną dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą.

Czytaj więcej...

13 marca 2017

W dniach 8–9 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie tutorów testowania opracowanych ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Tutorzy odpowiadają za przebieg testowania materiałów opracowanych w pierwszym roku trwania projektu. W ciągu roku szkolnego 2016/2017 losowo wybrane szkoły realizują działania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym, wykorzystując przekazane programy, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy itp. Ta współpraca ma na celu weryfikację zaproponowanych rozwiązań i zebranie informacji potrzebnych do sporządzenia ostatecznych wersji ramowych programów.

Czytaj więcej...