O??RODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

POWER Doradztwo Zawodowe - baner
21 lipca 2017

W dniach 28–29 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze z trzech spotkań zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD).

Czytaj więcej...

21 lipca 2017

W dniach 5–6 lipca 2017 r. w Warszawie spotkali się autorzy programów doradztwa edukacyjno-zawodowego i eksperci konsultujący wypracowywane materiały. Zespoły pracowały nad ostatecznymi wersjami:

  • trzech programów preorientacji i orientacji zawodowej (dla przedszkola i szkoły podstawowej – klasy 1–3 i 4–6),
  • pięciu programów doradztwa edukacyjno-zawodowego (dla szkoły podstawowej – klasy 7–8, dla branżowej szkoły I i II stopnia, technikum, liceum i szkoły policealnej), z uwzględnieniem wniosków z testowania w roku szkolnym 2016/2017.

    Czytaj więcej...

21 lipca 2017

5 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące testowanie ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Programy wypracowane w ramach projektu pilotażowo realizowano w 26 szkołach w całej Polsce w roku szkolnym 2016/2017.

Czytaj więcej...

21 lipca 2017

W dniach 12–13 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze z czterech spotkań zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W skład zespołu weszli dyrektorzy przedszkoli i szkół, praktycy (doradcy zawodowi i inne osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach lub placówkach), przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentanci otoczenia społecznego szkoły.

Czytaj więcej...

08 czerwca 2017

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj więcej...