RESTART. Jaka Europa się kończy, a jaka zaczyna? − VII ogólnopolska konferencja naukowa

To już VII edycja ogólnopolskiego projektu studentów i władz Centrum Europejskiego UW, którego celem jest animacja dyskusji poświęconej problemom współczesnej Europy i wymiana poglądów między środowiskiem akademickim, przedstawicielami władz publicznych, organizacji pozarządowych i biznesu. Podczas tegorocznej edycji konferencji podjęta zostanie analiza, jak w wyniku kryzysu ekonomicznego oraz dynamicznych procesów społecznych i politycznych zmienia się sytuacja wewnątrz Unii Europejskiej, pozycja Europy w świecie oraz Polski w Europie.


Organizator:

Samorząd Studentów Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Europa Nova oraz Stowarzyszenie Absolwentów Centrum Europejskiego UW

 
Data i miejsce:
19 kwietnia 2013 r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 
Strona internetowa wydarzenia:
 
Materiały:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa