81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 1943 r. w Warszawie rozpoczęło się powstanie, będące zbrojnym sprzeciwem Żydów wobec likwidacji getta i masowym wywózkom do obozów koncentracyjnych. W walce po stronie żydowskiej wzięło udział ok. 1 tys. bojowców Żydowskiego  Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz częściowo ludność getta. Pod naporem ok. 3 tys. żołnierzy niemieckich wspartych przez artylerię i siły pancerne powstanie skapitulowało po 27 dniach (19 maja 1943 r.). Zginęło ok. 7 tys. Żydów, a ok. 50 tys. zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince. Dzielnica żydowska w Warszawie została zaś przez Niemców zrównana z ziemią.

19 kwietnia wspólnie uczcijmy 81. rocznicę wybuchu powstania.

Zachęcamy do zapoznania się z tegoroczną Akcją Żonkile, organizowaną przez Muzeum Polin

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2024