Zaproszenie do składania ofert na weryfikację i odbiór pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności multimedialnych informacji zawodoznawczych

Źródło: © redshinestudio_Photogenica
Źródło: © redshinestudio_Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym Weryfikacji i odbioru pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 141 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla innych 78 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest podzielone na 4 części.

  1. branże: ceramiczno-szklarska, chemiczna, drzewno-meblarska, ekonomiczno-administracyjna, motoryzacyjna, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, opieki zdrowotnej;
  2. branże: elektroenergetyczna, elektroniczno-mechatroniczna, fryzjersko-kosmetyczna, górniczo-wiertnicza, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, leśna, poligraficzna, transportu kolejowego, transportu wodnego;
  3. branże: audiowizualna, budowlana, handlowa, ogrodnicza, pomocy społecznej, przemysłu mody, transportu drogowego;
  4. branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, metalurgiczna, rolno-hodowlana, rybacka, spedycyjno-logistyczna, spożywcza, teleinformatyczna, transportu lotniczego.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta posiadanej wiedzy i doświadczenia, tj. wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Oferent należycie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na ocenie, dostosowaniu lub opracowaniu dokumentów o objętości minimum 40 stron każdy zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0 oraz multimediów (e-materiałów) takich jak filmy, spacery wirtualne, testy, mapy pojęć, gry edukacyjne, grafiki 3D itp. w liczbie 10 różnych elementów każda usługa zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0.

Termin składania ofert trwa do 13 lipca 2023 r. do godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa