Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – kontakt

Lidia Puławska
Kierownik projektu
e-mail: lidia.pulawska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 10

Joanna Maksimiuk
Ekspert główny merytoryczny
e-mail: joanna.maksimiuk@ore.edu.pl
tel: 22 345 37 48

Renata Kukiełko
Specjalista ds. odbioru produktów
e-mail: renata.kukielko@ore.edu.pl

Halina Tarasiewicz-Hunter
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: halina.tarasiewicz-hunter@ore.edu.pl
tel: 22 345 37 09

Katarzyna Sławińska
Specjalista ds. odbioru produktów
e-mail: katarzyna.slawinska@ore.edu.pl

Paulina Witczak
Referent do realizacji zadań specjalisty  ds. odbioru produktów
e-mail: paulina.witczak@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 48

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa