Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – kontakt

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 28 wew. 429

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2020