Kontakt – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Katarzyna Martynowska – kierownik merytoryczny projektu
katarzyna.martynowska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 66

Joanna Wojtyńska – ekspert ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi
joanna.wojtynska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 (wew. 316)

Anna Langowska – główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
anna.langowska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 35

Paweł Tomaszek – informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym
paweł.tomaszek@ore.edu.pl

Karolina Seremak – asystent projektu
karolina.seremak@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 (wew. 315)

 

Eksperci:

Alicja Berbeka – ekspert merytoryczny ds. języka polskiego
alicja.berbeka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 88

Paweł Cieśla – ekspert merytoryczny ds. chemii
pawel.ciesla@ore.edu.pl

Artur Derdziak – ekspert merytoryczny ds. wiedzy o społeczeństwie
artur.derdziak@ore.edu.pl

Kinga Gałązka – ekspert merytoryczny ds. matematyki
kinga.galazka@ore.edu.pl

Robert Konieczny – ekspert merytoryczny ds. biologii
robert.konieczny@ore.edu.pl

Ryszard Przybył – ekspert merytoryczny ds. geografii
ryszard.przybyl@ore.edu.pl

Joanna Ciesielska – ekspert merytoryczny ds. fizyki
joanna.ciesielska@ore.edu.pl

Monika Skucińska – ekspert merytoryczny ds. informatyki
monika.skucinska@ore.edu.pl

Zbigniew Żuchowski – ekspert merytoryczny ds. historii
zbigniew.zuchowski@ore.edu.pl

Anna Kuziomka – ekspert merytoryczny ds. filozofii
anna.kuziomka@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa