O projekcie – Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się

Główny cel: Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Zaprojektowane wsparcie stanowi kontynuację działań podjętych we wcześniejszych projektach realizowanych w ramach PO KL oraz PO WER dotyczących rozwoju cyfrowych narzędzi, środków i materiałów dydaktycznych. Podejmowana interwencja realizowana będzie pod nadzorem ekspertów ORE jako kolejny etap przyjętej wcześniej długofalowej strategii dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do potrzeb współczesnej edukacji. Interwencja została zaprojektowana dwutorowo, tj. poprzez:
– pilotażowe wdrożenie rozwiązań wypracowanych w PO WER (modułowych e-podręczników do II etapu edukacyjnego), a także opracowanie modułowych e-podręczników do III etapu edukacyjnego oraz ich przetestowanie;
– opracowanie założeń i scenariuszy zaawansowanych technologicznie e-materiałów, które będą stanowiły wkład do konkursu.

Planowany okres realizacji projektu: 2023-10-01 – 2028-06-30

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa