Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – przedszkole i szkoła podstawowa klasy 1–3

25 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów przedszkola i szkoły podstawowej klasy 1–3 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu preorientacji i orientacji zawodowej dla przedszkola i klas 1–3 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano […]

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych − informacje o projekcie

Nazwa projektu Projekt Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym). Cel projektu Stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez: opracowanie […]

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła policealna

18 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły policealnej w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły policealnej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017. […]

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – technikum

11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów technikum w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla technikum, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – liceum ogólnokształcące

27 września 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów liceum ogólnokształcącego w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla liceum ogólnokształcącego, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017. […]

Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 21–22 września 2017 r. w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Podczas pierwszego dnia spotkania dopracowywano i ujednolicano wypracowane rekomendacje. W drugim dniu pracowano nad założeniami realizacji ostatniego zadania w projekcie – seminaria wdrożeniowe. Wypracowywano także program wraz z treściami […]

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła podstawowa klasy 4–6

14 września 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej klasy 4–6 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu orientacji zawodowej dla klas 4–6 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II […]

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła podstawowa klasy 7 i 8

13 września 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej klasy 7 i 8 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla  klas 7 i 8 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie […]

Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 7–8 września 2017 r. w Sulejówku odbyło się trzecie z czterech spotkań zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Podczas spotkania zespół ekspertów wypracował rekomendacje do rozporządzenia MEN na podstawie dotychczas opracowanych materiałów, tj. rekomendacji w zakresie kierunków zmian w systemie doradztwa, przykładowych programów realizacji doradztwa […]

Idź do góry