Seminaria wdrożeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 roku
Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 roku
Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 rokuUczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 roku

30 stycznia rozpoczął się cykl seminariów wdrożeniowych o charakterze informacyjno-konsultacyjnym „Razem na rzecz rozwoju regionu. JST partnerem we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty”. Podczas seminariów prezentowane są następujące zagadnienia:

  • efektywne doradztwo zawodowe szansą rozwoju regionu,
  • ramy prawne doradztwa zawodowego w systemie oświaty,
  • zasoby wspomagające organizację i realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty,
  • przykładowe rozwiązania i dobre praktyki,
  • sojusznicy i partnerzy JST we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty.

Prezentacjom towarzyszą dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Do końca maja 2018 r. przeprowadzonych zostanie na terenie całej Polski 96 seminariów, na które zapraszani są przedstawiciele samorządów lokalnych szczebla powiatowego i gminnego.

Seminaria odbywają się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa