Wdrożenie podstawy programowej Etap I – Aktualności

Wdrożenie podstawy programowej Etap I – Aktualności

Jesienne szkolenia w Dębem

W dniach 11-12 i 12- 13 września 2011 r. zorganizowano w ramach projektu  "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" szkolenie pt. „Organizacja pracy szkoły od 1 września 2012 roku” adresowane do pracowników nadzoru pedagogicznego i systemu doskonalenia. Z zaproszenia skorzystało 207 wizytatorów, konsultantów i doradców metodycznych z całej Polski.

Konkurs na modelowe programy nauczania

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konkursie na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektów systemowych „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” oraz „Scholaris − portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    Uwaga – […]

Seminaria dla rzeczoznawców podręczników szkolnych

W dniach 17-18, 21-22 i 25-26 marca 2011 r., w ramach projektu „Wdrożenie podstawy progra­mowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”  dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki do kształcenia ogólnego zostały zorganizowane seminaria przedmiotowe poświęcone podstawie programo­wej kształcenia ogólnego na poziomach klas IV-VI szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa