Programy nauczania − Szkolenia

Szkolenie: „Ewaluacja i podstawa programowa dla dyrektorów szkół”

Tytuł

„Ewaluacja i podstawa programowa dla dyrektorów szkół”

Organizator Szkolenie jest organizowane przez Erę Ewaluacji – partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego – w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”
Forma Szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych i jest prowadzone warsztatowymi metodami pracy.
Adresaci W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która jest dyrektorem szkoły lub jego zastępcą i która nie brała udziału w szkoleniach dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych realizowanych w ramach projektu:
• „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły ” w Otwocku w 2010r lub w Dębem lub w Lesznie w 2011r.;
• „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” dotyczących zmian organizacyjnych i prawnych od 1 września 2012 roku realizowanych w Dębem, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu
Opis Celem szkolenia jest:
• Pogłębienie wiedzy na temat zmian programowych i organizacyjnych w szkołach od 1 września 2012 roku oraz wymagań państwa wobec szkół i placówek edukacyjnych oraz podniesienie umiejętności wykorzystywania ich do rozwoju szkoły/ placówki
• Doskonalenie umiejętności związanych z planowaniem zmian organizacyjnych w szkołach, w szczególności organizowaniem w szkole ewaluacji wewnętrznej (budowanie zespołu/zespołów zajmujących się ewaluacją)
• Podniesienie umiejętności wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szkoły
Przed wypełnieniem formularza bardzo prosimy o zapoznanie sięprogramem szkolenia.
Miejsce Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, 05-140 Serock, tel. (0-22)7742061, 7742151, www.codkos.pl
Data rozpoczęcia 06-08  luty  2012   –  zarejestruj się
08-10  luty  2012   –  zarejestruj się
13-15  luty  2012   –  zarejestruj się
20-22  luty  2012   –  zarejestruj się
Dodatkowe informacje Uczestnikom zapewniamy bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki, materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie, dojazd z Warszawy na miejsce szkolenia. Dojazd do i z Warszawy uczestnicy finansują we własnym zakresie.
Kontakt: Karolina Trzcińska, tel.+48 785 788 384
npseo@eraewaluacji.pl
Andrzej Jasiński, tel. 22 345 3736
wpp@ore.edu.pl

 

 

Seminarium dla rzeczoznawców podręczników szkolnych

Tytuł

Seminarium dla rzeczoznawców podręczników szkolnych

Organizator Seminarium organizowane w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Forma seminarium
Adresaci Rzeczoznawcy podręczników szkolnych wpisani na listę MEN
Miejsce Warszawa, MEN, Aleja Szucha 25, s.102
Termin 25 listopada 2011, godz. 10-15
Nabór Ograniczony. Do udziału w seminarium zapraszamy rzeczoznawców, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych wiosną 2011 roku
Materiały Program seminarium
Kontakt katarzyna.polak@ore.edu.pl, tel.22 345 37 20

andrzej.jasinski@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 36

Termin przyjmowania zgłoszeń 18 listopada 2011 roku

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2017