Wdrożenie podstawy programowej Etap I – Aktualności

Wdrożenie podstawy programowej Etap I – Aktualności

Poszukujemy organizatora konkursu na projekty edukacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje organizatora ogólnopolskiego konkursu dla szkół gimnazjalnych na najciekawsze projekty edukacyjne celem podjęcia współpracy. W szczególności zapraszamy podmioty zajmujące się edukacją i współpracą ze szkołami. Zadanie będzie realizowane w projekcie "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji w załączniku

Programy nauczania na stronach ORE

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego i rezygnacja z centralnego dopuszczania programów nauczania znacząco zmieniły rolę nauczyciela w planowaniu pracy – to nauczyciel staje się faktycznym twórcą realizowanego przez siebie programu nauczania. Pragnąc pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w jak najlepszym wywiązaniu się z tego obowiązku w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" w Ośrodku Rozwoju Edukacji […]

Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie − wybór −ewaluacja

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie nauczycielom aktualnych kwestii związanych z programami nauczania i ich funkcjonowaniem w szkole. Materiał ten, w trakcie opracowywania przez zespół autorów, roboczo określany był mianem „poradnika”, co miało podkreślać jego funkcjonalny charakter. Rozporządzenia, stanowiące kontekst nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego sukcesywnie wchodzącej do szkół, uczyniły program nauczania wyrazem autonomii szkoły, a tym samym delegowały kompetencję jego tworzenia na nauczyciela pracującego […]

Historia w nowej podstawie programowej

"Zmiany wprowadzane przez nową Podstawę programową nie ominęły również historii. Nie odbierają one jednak temu przedmiotowi jego tradycyjnie wysokiej rangi w polskiej szkole." Prezentujemy Państwu opracowanie, którego Autor – nauczyciel historii i ekspert prezentuje wymagania ustalone w podstawie programowej dla przedmiotów: historia i społeczeństwo w klasach IV-VI, historii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, historii i społeczeństwa w liceum i technikum. Zadaniem materiału jest też pokazanie genezy i istoty przyjętych w 2008 […]

Nowe materiały dla dyrektorów szkół

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowych materiałów dotyczących zmian organizacyjnych w szkołach od 1 września 2012 roku powstałych w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa