Konkurs na modelowe programy nauczania

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konkursie na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektów systemowych „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” oraz „Scholaris − portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uwaga – nowe terminy:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 4 listopada 2011 r. 
  • Termin wysyłania zaproszenia do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów – do 15 listopada 2011 roku. 
  • Termin składanie prac konkursowych – do dnia 29 grudnia 2011 r. 
  • Termin rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 17 lutego 2012 r. 

Więcej…

Ostatnia aktualizacja: