Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie − wybór −ewaluacja

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie nauczycielom aktualnych kwestii związanych z programami nauczania i ich funkcjonowaniem w szkole. Materiał ten, w trakcie opracowywania przez zespół autorów, roboczo określany był mianem „poradnika”, co miało podkreślać jego funkcjonalny charakter. Rozporządzenia, stanowiące kontekst nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego sukcesywnie wchodzącej do szkół, uczyniły program nauczania wyrazem autonomii szkoły, a tym samym delegowały kompetencję jego tworzenia na nauczyciela pracującego w określonym środowisku i uwzględniającego potrzeby konkretnych uczniów.

Ta sytuacja postawiła nowe zadania przed nauczycielami, na których obecnie spoczywa odpowiedzialność za dobór wdrażanych programów. Stąd – pomysł poradnika dotyczącego tej materii, tzn. publikacji, która miałaby dla szerokiego grona nauczycieli stanowić praktyczną pomoc w realizacji owych zadań.

W wyniku konsultacji z nauczycielami i dyrektorami szkół – między innymi uczestnikami szkoleń organizowanych przez ORE – wyłaniały się  kolejne aspekty, które takie  opracowanie powinno uwzględniać. Przede wszystkim zarysowała się konieczność uwzględnienia różnych perspektyw oglądu podejmowanej problematyki:
  • nauczyciela będącego twórcą oryginalnego, własnego programu,
  • nauczyciela, który nie jest zainteresowany „programopisarstwem”, a jedynie chce dokonać trafnego wyboru dokumentu programowego spośród dostępnej oferty,
  • dyrektora szkoły, który bierze odpowiedzialność za dokument dopuszczany do realizacji we własnej placówce, nie będąc najczęściej specjalistą w zakresie przedmiotu, którego ów program dotyczy. 
W ten sposób wyłoniła się koncepcja naszego poradnika, który nie stanowi publikacji zwartej, lecz pozostaje zestawem artykułów autonomicznych. Zachęcając do lektury całości, jednocześnie adresujemy każdą z pozycji – jako odrębny tekst – do Odbiorcy zainteresowanego konkretnym ujęciem.
 
/Ze wstępu publikacji/
 
 
 
 
Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: