Ekspert – Aktualności

Ekspert – Aktualności

Informacja o wstrzymaniu rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo, w obliczu nadzwyczajnej sytuacji wywołanej wojną toczącą się na Ukrainie, decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku zawiesiło do odwołania działania szkoleniowe, przekazując swoje zasoby na cele związane z udzieleniem pomocy kobietom i dzieciom szukającym schronienia w naszej Ojczyźnie.

Informacja o terminie rekrutacji na pierwszą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo, 4 października br. rozpoczynamy rekrutację na pierwszą w roku szkolnym 2021/2022, edycję szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 22 października 2021 r. Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa