Ekspert – Aktualności

Ekspert – Aktualności

Informacja o zakończeniu rekrutacji na szkolenie Ekspert 2023

Uprzejmie informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli – Ekspert 2023. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymały stosowną informację drogą mailową. Kolejna edycja szkolenia zaplanowana zostanie w planie pracy 2023/2024.

Informacja o terminie rekrutacji na szkolenie Ekspert 2023

Szanowni Państwo, 10 stycznia br. rozpoczynamy rekrutację na szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji: równy udział uczestników z każdego województwa, zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych […]

Informacja o organizacji szkolenia w roku szkolnym 2022/2023

Wprowadzone od września 2022 r. zmiany prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wymagają dokonania aktualizacji i modyfikacji materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji pierwszej i drugiej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W związku z powyższym działania dotyczące rekrutacji uczestników i realizacji szkolenia zaplanowano od stycznia 2023r. w sposób następujący: • rekrutacja na szkolenie – styczeń/luty 2023 r. • I część szkolenia (online) – marzec/kwiecień […]

Informacja o wstrzymaniu rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo, w obliczu nadzwyczajnej sytuacji wywołanej wojną toczącą się na Ukrainie, decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku zawiesiło do odwołania działania szkoleniowe, przekazując swoje zasoby na cele związane z udzieleniem pomocy kobietom i dzieciom szukającym schronienia w naszej Ojczyźnie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa