Ekspert

Ekspert

16 marca 2021

Szkolenie kandydatów na ekspertów 2021

Szanowni Państwo, informujemy o planowanym uruchomieniu rekrutacji na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (część e-learningowa). Rekrutacja rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia 2021 roku. (więcej…)

23 grudnia 2020

Szkolenie Ekspert 2020 – informacje

uprzejmie informujemy o zakończeniu części e-learningowej szkolenia dla kandydatów na ekspertów zaplanowanej na 2020 r.

Organizacja części stacjonarnej szkolenia w  Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku uzależniona jest od dynamiki panującej sytuacji pandemicznej.

(więcej…)

6 maja 2020

Zmiana terminu stacjonarnej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 jesteśmy zmuszeni przełożyć termin
stacjonarnej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego z lipca na
sierpień 2020 r.

Część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:
I termin 10.08. – 14.08.2020 r.
II termin 14.08. – 18.08.2020 r.

16 stycznia 2020

Rekrutacja na szkolenie kandydatów na ekspertów w 2020 r.

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie kandydatów na ekspertów w 2020 r.

22 sierpnia 2019

SZKOLENIE EKSPERT 2019

Zakończyła się tegoroczna edycja szkolenia kandydatów na ekspertów, które ukończyło 96 uczestników. Kolejna edycja szkolenia odbędzie się w 2020 roku. Przewidujemy zamieszczenie informacji o rekrutacji na szkolenie kandydatów na Ekspertów w styczniu 2020 r. (więcej…)

4 kwietnia 2019

Ekspert 2020

Szanowni Państwo,
Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 i konieczność wykonywania przez nas dodatkowych
zadań jesteśmy zmuszeni do przesunięcia w czasie realizacji pierwszej części szkolenia
kandydatów na ekspertów. Druga część będzie realizowana w niezmienionym terminie.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • część e-learningowa – 5 maja 2020 r.–1 czerwca 2020 r.
 • egzamin online – 2 czerwca 2020 r.
 • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym w dwóch terminach do wyboru:
  I termin: 2–6 lipca 2020 r.,
  II termin: 6–10 lipca 2020 r.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie Państwu przekazana drogą mailową.


Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie kandydatów na ekspertów w 2020 r.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • część e-learningowa – 31 marca – 27 kwietnia 2020 r.
 • egzamin online – 28 kwietnia 2020 r.
 • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym w dwóch terminach do wyboru:
  I termin: 2–6 lipca 2020 r.,
  II termin: 6–10 lipca 2020 r.

Część e-learningowa wraz z egzaminem online zostanie przeprowadzona na platformie: www.ekspert.ore.edu.pl.

Część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. W czasie zajęć stacjonarnych uczestnikom szkolenia zostaną zapewnione bezpłatny nocleg oraz wyżywienie.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

 • zalogować się na swoje konto na stronie: www.ekspert.ore.edu.pl
 • zapisać się na stronie rekrutacji – link do rekrutacji:
  • początek zapisów: 25 lutego 2020 r. godz. 12.00,
  • zakończenie zapisów: 16 marca 2020 r. godz. 22.00.

Spośród zapisanych (na stronie rekrutacji ) osób zostaną wybrani uczestnicy szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • proporcjonalny udział uczestników z każdego województwa,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoba z dłuższym czasem oczekiwania w bazie ma pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Wszystkie osoby, które wezmą udział w rekrutacji na szkolenie, otrzymają do dnia 2 kwietnia 2020 r., e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z podanymi terminami szkolenia i egzaminu oraz sprawdzenie możliwości swojego udziału w całym cyklu szkolenia.

W przypadku rozpoczęcia  szkolenia i rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania, konta rezygnujących osób zostaną usunięte z bazy osób oczekujących na szkolenie. Wraz z usunięciem konta zostanie utracony dotychczasowy czas oczekiwania w bazie.

Możliwa będzie ponowna rejestracja w bazie z nowym terminem oczekiwania liczonym od daty ponownej rejestracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji na szkolenie, proszę o wiadomość. Adresy mailowe oraz telefony znajdą Państwo w kontaktach.

 

Link do rekrutacji

16 listopada 2018

Baza osób oczekujących na szkolenie

Szanowni Państwo,

baza osób oczekujących na szkolenie jest już dostępna dla osób zainteresowanych szkoleniem kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli „EKSPERT”.

Nowa baza osób oczekujących na szkolenie jest dostosowana do obowiązujących przepisów.

Wszystkie osoby, które zapisały się do bazy osób oczekujących na szkolenie przed dniem 3 lipca 2017 r., – otrzymały informację (instrukcję) pocztą elektroniczną – jak należy zalogować się w nowej bazie osób oczekujących na szkolenie.

Tylko te osoby, które zalogują się do nowej bazy osób oczekujących na szkolenie oraz uzupełnią dane, będą mogły brać udział w rekrutacji na szkolenie w roku 2019 i kolejnych latach.

Osoby, które nie były zapisane w starej bazie przed dniem 3 lipca 2017 r., mogą zapisać się do bazy osób oczekujących na szkolenie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 

Zakładanie nowego konta
Logowanie do bazy osób oczekujących
Zmiany w swoim profilu
Odzyskiwanie hasła
Usunięcie swojego konta

Zakładanie nowego konta

 1. Wchodzimy na stronę https://ekspert.ore.edu.pl/login/signup.php
 2. Wypełniamy formularz.
 3. Klikamy w przycisk “UTWÓRZ MOJE NOWE KONTO” – jeżeli formularz wypełniliśmy poprawnie przejdziemy do punktu 4. Jeżeli popełniliśmy błąd, to należy poprawić błąd lub uzupełnić pola zaznaczone na czerwono i ponownie kliknąć w przycisk “UTWÓRZ MOJE NOWE KONTO”.
 4. Na stronie pojawi się  komunikat, że na podany przy rejestracji adres, został wysłany email z linkiem aktywującym konto.
 5. Email powinien pojawić się w ciągu kilku minut. Zawiera on link, który należy kliknąć aby aktywować konto.
 6. Po aktywacji konta, możemy już korzystać z serwisu.

 

Najczęściej występujące problemy:

Podany adres email jest już zarejestrowany – oznacza to, że mają Państwo już założone konto w bazie. Jeśli tak, mogą Państwo uzyskać dostęp poprzez stronę odzyskiwania hasła (Rozdział: Odzyskiwanie hasła).

Brak wiadomości z linkiem potwierdzającym rejestrację – jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości potwierdzającej rejestrację w ciągu kilkunastu minut od wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder spam, wiadomości śmieci, itp. Jeśli wiadomość nie odnalazła się, prosimy o kontakt z administratorem systemu (mateusz.fijolek@ore.edu.pl).

 

Logowanie do bazy osób oczekujących

 1. Wchodzimy na stronę https://ekspert.ore.edu.pl/login.
 2. W polu “Nazwa użytkownika / e-mail” wpisujemy adres email, na który rejestrowaliśmy się do bazy osób oczekujących.
 3. W polu “Hasło” wpisujemy aktualne hasło.
 4. Klikamy “ZALOGUJ SIĘ”.

 

Najczęściej występujące problemy:

Niewłaściwa nazwa użytkownika lub hasło – proszę upewnić się czy wprowadzone dane są poprawne. Podobny komunikat otrzymamy jeśli po rejestracji konto nie zostało aktywowane przesłanym linkiem.

 

Odzyskiwanie hasła

 1. Wchodzimy na stronę https://ekspert.ore.edu.pl/login/forgot_password.php
 2. W formularzu wpisujemy nazwę użytkownika lub adres email na który zarejestrowane jest konto i klikamy przycisk “WYSZUKAJ”
 3. Na stronie otrzymamy komunikat, że na podany adres, został wysłany email.
 4. Email powinien pojawić się w ciągu kilku minut. Zawiera on link, który należy kliknąć aby zmienić hasło. Po kliknięciu w link lub przeklejeniu go do przeglądarki, zostaniemy poproszeni o dwukrotne wpisanie nowego hasła.
 5. Po zaakceptowaniu nowego hasła zostaniemy przekierowani do serwisu.

 

Najczęściej występujące problemy:

Brak wiadomości z linkiem zmiany hasła – jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości potwierdzającej rejestrację w ciągu kilkunastu minut od wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder spam, wiadomości śmieci, itp. Jeśli wiadomość nie odnalazła się, prosimy o kontakt z administratorem systemu (mateusz.fijolek@ore.edu.pl).

 

Usunięcie swojego konta

 1. Logujemy się do systemu (patrz: Logowanie do bazy osób oczekujących).
 2. Przechodzimy do profilu użytkownika. (W prawym górnym rogu klikamy w swoje imię i nazwisko i z menu wybieramy “Profil”).
 3. Na stronie klikamy w “Usuń moje konto”.
 4. W formularzu na kolejnym ekranie wybieramy “Usuń moje dane prywatne”. Możemy też dodać komentarz do żądania. Komentarz nie jest obowiązkowy.

Klikamy “Zapisz zmiany”. Żądanie zostanie przesłane do administratora i konto zostanie usunięte.

12 września 2018

SZKOLENIE EKSPERT 2018

Zakończyła się tegoroczna edycja szkolenia kandydatów na ekspertów, które ukończyło 103 uczestników. Kolejna edycja szkolenia odbędzie się w 2019 roku. Bieżące informacje będą dostępne w aktualnościach i w zakładce Ekspert 2019.

12 września 2018

Szkolenie kandydatów na ekspertów

Wydział Innowacji i Rozwoju prowadzi Program Ekspert, w ramach którego co roku organizowane jest szkolenie kandydatów na ekspertów.

Szkolenie to jest adresowane do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, zainteresowanych wpisem na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta ustalonych w odnośnych aktach prawnych, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie jest dwuetapowe oparte na ramowym programie szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (na podstawie art.9g ust.12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z2006r. Nr 97, poz. 730 i 1287)

Szkolenie jest dwuetapowe:

 • I etap – część e-learningowa zakończona egzaminem online
 • II etap – część stacjonarna zakończona egzaminem końcowym

Rekrutację będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • proporcjonalny udział uczestników z każdego województwa,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie),
 • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie ankiet przesłanych przez Kuratoria Oświaty

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych edycji szkolenia znajdują się w zakładce Aktualności.