Ekspert

Ekspert

6 maja 2020

Zmiana terminu stacjonarnej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 jesteśmy zmuszeni przełożyć termin
stacjonarnej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego z lipca na
sierpień 2020 r.

Część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:
I termin 10.08. – 14.08.2020 r.
II termin 14.08. – 18.08.2020 r.

16 stycznia 2020

Rekrutacja na szkolenie kandydatów na ekspertów w 2020 r.

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie kandydatów na ekspertów w 2020 r.

22 sierpnia 2019

SZKOLENIE EKSPERT 2019

Zakończyła się tegoroczna edycja szkolenia kandydatów na ekspertów, które ukończyło 96 uczestników. Kolejna edycja szkolenia odbędzie się w 2020 roku. Przewidujemy zamieszczenie informacji o rekrutacji na szkolenie kandydatów na Ekspertów w styczniu 2020 r. (więcej…)

4 kwietnia 2019

Ekspert 2020

Szanowni Państwo,
Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 i konieczność wykonywania przez nas dodatkowych
zadań jesteśmy zmuszeni do przesunięcia w czasie realizacji pierwszej części szkolenia
kandydatów na ekspertów. Druga część będzie realizowana w niezmienionym terminie.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • część e-learningowa – 5 maja 2020 r.–1 czerwca 2020 r.
 • egzamin online – 2 czerwca 2020 r.
 • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym w dwóch terminach do wyboru:
  I termin: 2–6 lipca 2020 r.,
  II termin: 6–10 lipca 2020 r.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie Państwu przekazana drogą mailową.


Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie kandydatów na ekspertów w 2020 r.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • część e-learningowa – 31 marca – 27 kwietnia 2020 r.
 • egzamin online – 28 kwietnia 2020 r.
 • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym w dwóch terminach do wyboru:
  I termin: 2–6 lipca 2020 r.,
  II termin: 6–10 lipca 2020 r.

Część e-learningowa wraz z egzaminem online zostanie przeprowadzona na platformie: www.ekspert.ore.edu.pl.

Część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. W czasie zajęć stacjonarnych uczestnikom szkolenia zostaną zapewnione bezpłatny nocleg oraz wyżywienie.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

 • zalogować się na swoje konto na stronie: www.ekspert.ore.edu.pl
 • zapisać się na stronie rekrutacji – link do rekrutacji:
  • początek zapisów: 25 lutego 2020 r. godz. 12.00,
  • zakończenie zapisów: 16 marca 2020 r. godz. 22.00.

Spośród zapisanych (na stronie rekrutacji ) osób zostaną wybrani uczestnicy szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • proporcjonalny udział uczestników z każdego województwa,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoba z dłuższym czasem oczekiwania w bazie ma pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Wszystkie osoby, które wezmą udział w rekrutacji na szkolenie, otrzymają do dnia 2 kwietnia 2020 r., e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z podanymi terminami szkolenia i egzaminu oraz sprawdzenie możliwości swojego udziału w całym cyklu szkolenia.

W przypadku rozpoczęcia  szkolenia i rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania, konta rezygnujących osób zostaną usunięte z bazy osób oczekujących na szkolenie. Wraz z usunięciem konta zostanie utracony dotychczasowy czas oczekiwania w bazie.

Możliwa będzie ponowna rejestracja w bazie z nowym terminem oczekiwania liczonym od daty ponownej rejestracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji na szkolenie, proszę o wiadomość. Adresy mailowe oraz telefony znajdą Państwo w kontaktach.

 

Link do rekrutacji

16 listopada 2018

Baza osób oczekujących na szkolenie

Szanowni Państwo,

baza osób oczekujących na szkolenie jest już dostępna dla osób zainteresowanych szkoleniem kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli „EKSPERT”.

Nowa baza osób oczekujących na szkolenie jest dostosowana do obowiązujących przepisów.

Wszystkie osoby, które zapisały się do bazy osób oczekujących na szkolenie przed dniem 3 lipca 2017 r., – otrzymały informację (instrukcję) pocztą elektroniczną – jak należy zalogować się w nowej bazie osób oczekujących na szkolenie.

Tylko te osoby, które zalogują się do nowej bazy osób oczekujących na szkolenie oraz uzupełnią dane, będą mogły brać udział w rekrutacji na szkolenie w roku 2019 i kolejnych latach.

Osoby, które nie były zapisane w starej bazie przed dniem 3 lipca 2017 r., mogą zapisać się do bazy osób oczekujących na szkolenie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 

Zakładanie nowego konta
Logowanie do bazy osób oczekujących
Zmiany w swoim profilu
Odzyskiwanie hasła
Usunięcie swojego konta

Zakładanie nowego konta

 1. Wchodzimy na stronę https://ekspert.ore.edu.pl/login/signup.php
 2. Wypełniamy formularz.
 3. Klikamy w przycisk “UTWÓRZ MOJE NOWE KONTO” – jeżeli formularz wypełniliśmy poprawnie przejdziemy do punktu 4. Jeżeli popełniliśmy błąd, to należy poprawić błąd lub uzupełnić pola zaznaczone na czerwono i ponownie kliknąć w przycisk “UTWÓRZ MOJE NOWE KONTO”.
 4. Na stronie pojawi się  komunikat, że na podany przy rejestracji adres, został wysłany email z linkiem aktywującym konto.
 5. Email powinien pojawić się w ciągu kilku minut. Zawiera on link, który należy kliknąć aby aktywować konto.
 6. Po aktywacji konta, możemy już korzystać z serwisu.

 

Najczęściej występujące problemy:

Podany adres email jest już zarejestrowany – oznacza to, że mają Państwo już założone konto w bazie. Jeśli tak, mogą Państwo uzyskać dostęp poprzez stronę odzyskiwania hasła (Rozdział: Odzyskiwanie hasła).

Brak wiadomości z linkiem potwierdzającym rejestrację – jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości potwierdzającej rejestrację w ciągu kilkunastu minut od wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder spam, wiadomości śmieci, itp. Jeśli wiadomość nie odnalazła się, prosimy o kontakt z administratorem systemu (mateusz.fijolek@ore.edu.pl).

 

Logowanie do bazy osób oczekujących

 1. Wchodzimy na stronę https://ekspert.ore.edu.pl/login.
 2. W polu “Nazwa użytkownika / e-mail” wpisujemy adres email, na który rejestrowaliśmy się do bazy osób oczekujących.
 3. W polu “Hasło” wpisujemy aktualne hasło.
 4. Klikamy “ZALOGUJ SIĘ”.

 

Najczęściej występujące problemy:

Niewłaściwa nazwa użytkownika lub hasło – proszę upewnić się czy wprowadzone dane są poprawne. Podobny komunikat otrzymamy jeśli po rejestracji konto nie zostało aktywowane przesłanym linkiem.

 

Odzyskiwanie hasła

 1. Wchodzimy na stronę https://ekspert.ore.edu.pl/login/forgot_password.php
 2. W formularzu wpisujemy nazwę użytkownika lub adres email na który zarejestrowane jest konto i klikamy przycisk “WYSZUKAJ”
 3. Na stronie otrzymamy komunikat, że na podany adres, został wysłany email.
 4. Email powinien pojawić się w ciągu kilku minut. Zawiera on link, który należy kliknąć aby zmienić hasło. Po kliknięciu w link lub przeklejeniu go do przeglądarki, zostaniemy poproszeni o dwukrotne wpisanie nowego hasła.
 5. Po zaakceptowaniu nowego hasła zostaniemy przekierowani do serwisu.

 

Najczęściej występujące problemy:

Brak wiadomości z linkiem zmiany hasła – jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości potwierdzającej rejestrację w ciągu kilkunastu minut od wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder spam, wiadomości śmieci, itp. Jeśli wiadomość nie odnalazła się, prosimy o kontakt z administratorem systemu (mateusz.fijolek@ore.edu.pl).

 

Usunięcie swojego konta

 1. Logujemy się do systemu (patrz: Logowanie do bazy osób oczekujących).
 2. Przechodzimy do profilu użytkownika. (W prawym górnym rogu klikamy w swoje imię i nazwisko i z menu wybieramy “Profil”).
 3. Na stronie klikamy w “Usuń moje konto”.
 4. W formularzu na kolejnym ekranie wybieramy “Usuń moje dane prywatne”. Możemy też dodać komentarz do żądania. Komentarz nie jest obowiązkowy.

Klikamy “Zapisz zmiany”. Żądanie zostanie przesłane do administratora i konto zostanie usunięte.

12 września 2018

SZKOLENIE EKSPERT 2018

Zakończyła się tegoroczna edycja szkolenia kandydatów na ekspertów, które ukończyło 103 uczestników. Kolejna edycja szkolenia odbędzie się w 2019 roku. Bieżące informacje będą dostępne w aktualnościach i w zakładce Ekspert 2019.

12 września 2018

Szkolenie kandydatów na ekspertów

Informacja o szkoleniu kandydatów na ekspertów

Szkolenie kandydatów na ekspertów, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jest adresowane do osób zainteresowanych wpisem na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta ustalonych w odnośnych aktach prawnych, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Adresatami programu są nauczyciele dyplomowani czynnie wykonujący swój zawód, którzy ubiegają się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.

Szkolenie jest organizowane i realizowane na podstawie ramowego programu, określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 354)

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • pierwsza jest realizowana w formie kształcenia na odległość i kończy się egzaminem testowym on-line warunkującym udział w drugiej części szkolenia,
 • druga część obejmuje zajęcia realizowane w formie stacjonarnej.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia kandydatów na ekspertów.

Ukończenie szkolenia potwierdzone zaświadczeniem jest jednym z warunków wpisu na listę ekspertów

 

12 września 2018

Ekspert – kontakt

Wydział Innowacji i Rozwoju
Rekrutacja oraz szkolenie w formie on-line:
Andrzej Brzozowski
tel. 22 570 83 25
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Szkolenie w formie bezpośredniej:
Iwona Konopka
tel. 22 570 83 24
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Pomoc techniczna:
Mateusz Fijołek
e-mail: mateusz.fijolek@ore.edu.pl

12 września 2018

Ekspert – Akty prawne

W niżej zamieszczonych aktach prawnych znajdują się przepisy dotyczące:

 • awansu zawodowego nauczyciela;
 • ekspertów komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;
 • szkolenia kandydatów na ekspertów;
 • procedury wpisu na listę ekspertów prowadzoną przez MEN;
 • oceny pracy nauczycieli.

Wykaz aktów prawnych:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2019 r. poz. 1481 z póżn. zm.)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 2215)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 poz. 17)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz. 1481 z późn. zm)
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650)
 8. Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. 2013 poz. 354 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. 2019 poz. 1327)

Linki

 1. Informacja dla osób ubiegających się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
 2. Aktualizacja danych na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy