Ekspert

Ekspert

21 września 2022

Informacja o organizacji szkolenia w roku szkolnym 2022/2023

Wprowadzone od września 2022 r. zmiany prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wymagają dokonania aktualizacji i modyfikacji materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji pierwszej i drugiej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
W związku z powyższym działania dotyczące rekrutacji uczestników i realizacji szkolenia zaplanowano od stycznia 2023r. w sposób następujący:
• rekrutacja na szkolenie – styczeń/luty 2023 r.
• I część szkolenia (online) – marzec/kwiecień 2023 r.
• II część szkolenia (stacjonarna) – 26–30.06.2023 r. oraz 30.06. – 04.07.2023 r.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze znowelizowanymi aktami prawnymi, określającymi zasady odbywania awansu zawodowego przez nauczycieli od września br., które opublikowane zostały w zakładce Akty prawne.

12 kwietnia 2022

Informacja o wznowieniu rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

19 kwietnia br. wznawiamy rekrutację na drugą w roku szkolnym 2021/2022, edycję szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 22 kwietnia 2022 r. (więcej…)

28 marca 2022

Informacja o wstrzymaniu rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo, w obliczu nadzwyczajnej sytuacji wywołanej wojną toczącą się na Ukrainie, decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku zawiesiło do odwołania działania szkoleniowe, przekazując swoje zasoby na cele związane z udzieleniem pomocy kobietom i dzieciom szukającym schronienia w naszej Ojczyźnie. (więcej…)

24 lutego 2022

Informacja o terminie rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

28 marca br. rozpoczynamy rekrutację na drugą w roku szkolnym 2021/2022, edycję szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 20 kwietnia 2022 r. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa