Ekspert – Aktualności

Ekspert – Aktualności

Informacja o terminie rekrutacji na pierwszą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo, 4 października br. rozpoczynamy rekrutację na pierwszą w roku szkolnym 2021/2022, edycję szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 22 października 2021 r. Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem […]

Informacja o zakończeniu rekrutacji na szkolenie kandydatów na ekspertów 2021

Uprzejmie informujemy o zakończeniu rekrutacji na letnią edycję szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli – Ekspert 2021.Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymały stosowną informację drogą mailową. Kolejna edycja szkolenia zaplanowana zostanie w planie pracy 2021/2022.

Szkolenie kandydatów na ekspertów 2021

Szanowni Państwo, informujemy o planowanym uruchomieniu rekrutacji na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (część e-learningowa). Rekrutacja rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia 2021 roku.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa