Odnaleźć siebie – projekt edukacyjny

10 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczystość patriotyczna, z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, z udziałem uczniów, grona nauczycielskiego i gości w osobach : Artura Góreckiego Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Tomasza Madeja Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszki  Karczewskiej -Gzik Kierownika Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Joanny Demczyny Starszego Wizytatora Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Roberta Zawadzkiego z Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Brunona Różyckiego i Miłosza Rajczakowskiego prezenterów projektu edukacyjnego „Odnaleźć siebie”.

Przybyłych na wydarzenie przywitał Robert Jurek Dyrektor szkoły, a następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki Artur Górecki Dyrektor DKOPP, który odniósł się do Święta Odzyskania  Niepodległości i bohaterstwa Polaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o naszą Wolność. List Małgorzaty Bielang Pomorskiej Kurator Oświaty, na okoliczność 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, odczytała Joanna Demczyna przedstawiciel PKO.

Uroczystość uświetnił występ młodych artystów, którzy zaprezentowali patriotyczne widowisko słowno – muzyczne jako potwierdzenie umiłowania Polski.

Drugą część spotkania dedykowano klasom VII i VIII, którym zaprezentowano i omówiono platformę edukacyjną „Odnaleźć siebie” jako wizualny pakiet treści wychowawczych, historycznych i społecznych przydatnych w szkole i środowisku pozaszkolnym. Do korzystania z narzędzia edukacyjnego zachęcał Tomasz Madej Dyrektor ORE, a w meandry tematyczne wprowadzili prezenterzy Brunon Różycki i Miłosz Rajczakowski. Zaproponowane treści zostały przyjęte z zainteresowaniem ,zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, i deklaracją ich kontynuacji w ramach zajęć szkolnych.

z lewej Robert Zawadzki WRKSO ORE, Tomasz Madej Dyrektor ORE, Artur Górecki Dyrektor DKOPP MEiN, Agnieszka Karczewska -Gzik Kierownik WRKSO ORE, Joanna Demczyna Starszy Wizytator PKO
z lewej Brunon Różycki, Lucyna Malkus -Juszczyk Wicedyrektor SP. Nr 3 w Starogardzie Gdańskim,Tomasz Madej Dyrektor ORE, Joanna Demczyna Starszy Wizytator PKO, Agnieszka Karczewska -Gzik Kierownik WRKSO ORE, Artur Górecki Dyrektor DKOPP MEiN, Robert Zawadzki WRKSO ORE, Anna Rychter Wicedyrektor SP. Nr 3 w Starogardzie Gdańskim, Robert Jurek Dyrektor SP. Nr 3 w Starogardzie Gdańskim
Brunon Różycki
Miłosz Rajczakowski
Joanna Demczyna Starszy Wizytator PKO
Artur Górecki Dyrektor DKOPP MEiN

 

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa