Konferencja „Rozwój kompetencji kluczowych w kontekście doradztwa zawodowego” już za nami… Nie zabrakło nawet inkubatora do jaj!

Dziecko trzymające klucz
Źródło: Fotolia
Dziecko trzymające kluczŹródło: Fotolia

W dniu 14.03.2023r. odbyła się planowana przez Wydział Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego konferencja online „Rozwój kompetencji kluczowych w kontekście doradztwa zawodowego”. Głównym celem wydarzenia było:

  1. Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do rozwoju osobistego i zawodowego doradców zawodowych
  2. Możliwość wymiany dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na zajęciach z doradztwa zawodowego.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, który wprowadził uczestników w tematykę wydarzenia.

Jako pierwsza zaprezentowała się dr Katarzyna Mikołajczyk –  adiunkt w Zakładzie Zachowań Organizacyjnych Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej, która wprowadziła uczestników konferencji w tematykę „Uczenie się przez całe życie a rynek pracy”.

Drugi prelegent dokonał charakterystyki „Kompetencji cyfrowych w pracy doradcy zawodowego”.  Marcin Kuc jest psychologiem, nauczycielem, terapeutą, rewalidatorem i doradcą zawodowym w wielu świdnickich placówkach oświatowych.

Przed przerwą uczestnicy mogli zapoznać się także z tematem  „Jakie kompetencje kluczowe powinien posiadać skuteczny doradca zawodowy?”  Próbę odpowiedzi na to pytanie dokonała Marta Koch-Kozioł, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno Zawodowego, ekspert  merytoryczny ds. konsultacji i doradztwa w projekcie dla pdn i bp. Podczas wystąpienia udało się także zaangażować uczestników wykorzystując aplikację SLIDO.

Kolejną część wydarzenia otworzyła Beata Zięba, doradca zawodowy i przedsiębiorczości. Prelegentka przedstawiła zagadnienia dotyczące „Czy i jak rozmawiać z uczniami o przedsiębiorczości?”

Podczas konferencji nie zabrakło również tematyki związanej z „Design thinking jako metody pracy na zajęciach z doradztwa zawodowego”, którą przestawiła Aneta Duda – Jaśkiewicz, doradca zawodowy, pedagog, kierownik Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik.

Kolejne wystąpienie należało do Anety Fibrand – doradcy zawodowego, specjalisty WDEZ, która zaprezentowała  treści dotyczące” Diagnozy kompetencji kluczowych ucznia”.

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy mieli świetną okazję dokonać wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk (poznaliśmy nawet inkubator z 50 jajami w środku!) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w doradztwie zawodowym. Tę część prowadziła Marta Koch-Kozioł, podsumowując i zamykając konferencję.

O tym, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników świadczą informacje zwrotne uzyskane od na czacie oraz w ankiecie ewaluacyjnej:

„Całkowitym, ogromna wiedza prelegentów, przyjazna i ciekawa formuła przekazywania informacji, gratuluję ekipy :)”

„Bardzo ciekawe wystąpienia, przydatne do pracy”

„Usystematyzowania informacji w zakresie uczenia się przez całe życie”

„Jestem nauczycielem doradztwa zawodowego z krótkim stażem. Wszystko, o czym była mowa jest dla mnie bardzo ważne i cenne. Ogrom doświadczenia prelegentów, wskazówki, narzędzie. Jestem ogromnie wdzięczna”

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa