Międzynarodowa konferencja „Laboratorium regionalnych polityk uczenia się przez całe życie. Europejski Okrągły Stół” – zapraszamy do udziału

fot. Fotolia
fot. Fotolia

W dniach 13–14 czerwca br. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (lider projektu COMORELP) i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizują międzynarodowe wydarzenie „Laboratorium regionalnych polityk uczenia się przez całe życie. Europejski Okrągły Stół”.

Prelegentami podczas wydarzenia będą przedstawiciele m.in.: Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, naukowcy z Uniwersytetów Jagiellońskiego w Krakowie i Bosforskiego w Stambule, a także eksperci z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie koncepcji „Laboratoriów regionalnych polityk uczenia się przez całe życie”, których zadaniem będzie monitorowanie i rozwój polityki uczenia się przez całe życie w regionach europejskich oraz wspieranie współpracy międzyregionalnej w dziedzinie Life Long Learning. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z tą ideą, zostaną także zaproszeni do pracy podczas warsztatów nad planowaniem wdrożenia tej inicjatywy w regionach.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone są osoby zainteresowane tematyką edukacji i kształcenia, andragogiki, rynku pracy, wsparcia społecznego osób dorosłych, zarządzania publicznego, współpracy międzynarodowej.

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2022