17 maja − XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Wydziałem Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE zapraszają na XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie. Tegoroczne wydarzenie „Szkoła – rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny” odbędzie się 17 maja 2022 r. w Sulejówku i jest skierowane do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządowców, poszukujących nowoczesnych, edukacyjnych form wsparcia wychowawczej funkcji rodziny. Organizacja XII edycji Kongresu odbywa się we współpracy Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie.
Kongres został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz elektroniczny.
Zapisy trwają do 12 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa