Z pasją o nauce – szkoły ćwiczeń w perspektywie rozwojowej

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń „Z pasją o nauce” zainaugurowała swoje działania spotkaniem z Patrycją Franią – pedagogiem, coachem, trenerką, psychoterapeutką, autorką kart obrazkowych KTO TAM? i współautorką kart MILOWE. I to właśnie te karty dialogowe stały się punktem wyjścia do tematu przewodniego: Różne formy wsparcia jako narzędzia zadbania o siebie i budowania relacji z innymi. Przedstawiciele szkół ćwiczeń analizowali swoje role w kontekście tutoringu, coachingu i mentoringu pod kątem kluczowych kompetencji: postaw, współtworzenia relacji, efektywnej komunikacji, pobudzania świadomości, wspierania ucznia i rozwoju.

Zastanawiając się nad pytaniami skierowanymi do nauczycieli, dyrektorów oraz partnerów szkół ćwiczeń:

  • Czym dla każdego z Was jest Szkoła ćwiczeń?
  • Jak rozumiecie ideę Szkoły ćwiczeń?
  • Gdybyście mieli znaleźć jakąś metaforę, to czym byłaby Waszym zdaniem Szkoła ćwiczeń?
  • Gdyby każdy z Was mógł się zastanowić, do czego jest każdemu z Was potrzebna szkoła ćwiczeń, to co by to było?

Zainicjowany został cykl spotkań, których gospodarzami będą szkoły ćwiczeń. Pierwsze wydarzenie poprowadzi szkoła ćwiczeń z Łodzi „Architekci wiedzy” wokół tematu przewodniego: Architekci wiedzy i ich pomysł na szkołę ćwiczeń, czyli rozmowy przy architektonicznej i aromatycznej kawie.

Prowadzące spotkanie: Joanna Świątek – lider projektu szkoły ćwiczeń oraz Beata Wosińska – koordynator szkoły ćwiczeń zaprosiły do łódzkiego studia online Teresę Dąbrowską, wicedyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Konrada Jędrzejczyka, przedstawiciela Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, którzy podejmą się próby odpowiedzi na pytania:

  • Co jest ważne podczas realizacji działań projektowych – czyli o sile wspólnoty partnerów tworzących architekturę szkoły ćwiczeń.
  • Co pobudza do działania – czyli architektoniczne koncepcje, pomysły i inspiracje.
  • Co wnoszą i w jaki sposób budują doświadczenia i dobre praktyki?
  • W jaki sposób poradzić sobie, kiedy architektura staje się wyzwaniem – czyli wzmacnianie konstrukcji szkoły ćwiczeń.
  • Elementy architektury – czyli formy wdrażania projektu z perspektywy szkoły ćwiczeń oraz partnerów.

Spotkania sieci to inspiracje dla uczestników oraz wymiana doświadczeń wzbogacona sesjami ze specjalistami i ekspertami.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa