Spotkanie on-line drugiej grupy Ekspertów

baner projektu e-zasoby
baner projektu e-zasoby

23 października 2020 roku na platformie moodle.ore.edu.pl odbyło się spotkanie on-line drugiej grupy Ekspertów, którzy będą weryfikowali i odbierali kolejne programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych.

Uczestnicy spotkania on-line zapoznali się z regulaminem konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów”, w ramach którego opracowane zostaną dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z programami ich nauczania.

Kolejnym zadaniem Ekspertów było zapoznanie się z arkuszem weryfikacji programu nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych oraz procedurą weryfikacji i odbioru tych programów.

Podsumowaniem spotkania było omówienie etapów współpracy Ekspertów z Zespołem projektu.

W najbliższym czasie rozpocznie się weryfikowanie programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych, które zostały przekazane przez beneficjentów konkursowych.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2020