Myślenicka Szkoła Ćwiczeń – pierwsza szkoła ćwiczeń w Małopolsce już działa!

Logo Szkoły ćwiczeń
Logo Szkoły ćwiczeń

W dniu 6 października 2020 r. odbyła się konferencja inaugurująca nowy projekt, związany z utworzeniem i rozpoczęciem działalności Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń, pierwszej takiej placówki w województwie małopolskim. O realizacji projektu poinformował zaproszonych gości Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.Sytuacja pandemii spowodowała zmianę formuły spotkania, które odbyło się online, jednak wszystkie zaplanowane punkty programu zostały zrealizowane. Organizatorzy i uczestnicy projektu prezentowali różne pomysły na działania szkoły ćwiczeń, podkreślali bogate doświadczenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach, która jest szkołą wiodącą, a partnerzy projektu: uczelnie i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przedstawili już podjęte kroki, które doprowadziły do otrzymania dofinansowania na działania szkoły ćwiczeń. W trakcie konferencji nie tylko odnoszono się do aktualnego stanu i zrealizowanych już etapów, wyraźnie padało pytanie dokąd idziemy? I tu padały zapowiedzi dotyczące planowanej oferty wsparcia dla szkół współpracujących oraz prezentowana gotowość partnerów projektu do współpracy i podnoszenia jakości małopolskiej oferty edukacyjnej. Jak doszło do budowania sieci szkół ćwiczeń, o tym opowiedziała przedstawicielka ORE, wskazywała na kolejne etapy budowania Modelu szkoły ćwiczeń, ale także podkreślała że najważniejszym zadaniem takich placówek będzie rozwój dyrektorów i nauczycieli oraz wzmocnienie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Myślenickiej Szkole Ćwiczeń życzymy samych sukcesów i czekamy na kolejne zaproszenie do tego kreatywnego i otwartego na współpracę środowiska wybitnych pedagogów.

O Myślenickiej Szkole Ćwiczeń można przeczytać w lokalnych mediach:

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa