Szczęśliwa siódemka – szkoły ćwiczeń wystartowały!

Efektem ogłoszonego w czerwcu 2018 r. konkursu na utworzenie sieci szkół ćwiczeń jest zaplanowanie działań w poszczególnych województwach. Liderami są lubuskie i wielkopolskie, gdzie rozpoczęły się łącznie cztery projekty (po dwa na województwo), czyli zgodnie z założeniami regulaminu wyczerpano limit wniosków. Mamy także trzy rejony, gdzie podpisano umowy na realizację projektów, ale nadal można składać wnioski. Do tej grupy zaliczają się województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, pomorskie oraz zachodniopomorskie.

W pozostałych województwach w dalszym ciągu jest szansa utworzenia co najmniej dwóch szkół ćwiczeń. Najbliższy termin składania wniosków upływa 19 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2019