Szkolenie „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje o ubezpieczeniach społecznych wraz ze scenariuszami. Metodyk-współautor projektu omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.

W trakcie spotkania Ośrodek Rozwoju Edukacji przedstawi produkty projektów „Efektywne doradztwo” oraz „Przygotowanie trenerów”.

Szkolenie jest efektem porozumienia o współpracy podpisanego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i doradców zawodowych ośrodków doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniu.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Warszawie, w Centrali ZUS przy ulicy Szamockiej 3/5, sala B05.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, przewidziana jest także przerwa kawowa i obiadowa.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS w zakresie zasiłków, emerytur i rent oraz stanu swojego konta w ZUS.

Będzie można założyć sobie profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Rejestracja na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do 9 listopada 2018 r.

Ramy czasowe konferencji: 10.00 – 16.30.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy otrzymają zaświadczenie wystawione przez ZUS.

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa