Przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ZMODYFIKOWANE)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” na przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Ofertę (zał. Nr 2 do zapytania ofertowego) zawierającą wartość brutto za cały nakład materiałów nagranych na nośnikach USB należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolacwiczen@ore.edu.pl lub osobiście do siedziby ORE, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa (pokój 201) w terminie do 28 maja 2018 r. do godz. 12:00.

Więcej informacji na ten temat na stronie BIP (ogłoszenie zostało zmodyfikowane)

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa