Seminarium – kształcenie zawodowe

3D seminar, training, meeting concept
3D seminar, training, meeting concept

Zapraszamy do udziału w seminarium „Jakość w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji (Warszawa, Al. Ujazdowskie 28) w godzinach 10:00–16:00.

Podczas seminarium omówione zostaną Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) i Polska Rama Kwalifikacji. Uczestnicy zapoznają się także z dobrymi praktykami w zakresie współpracy szkół z pracodawcami. Na zakończenie ekspert projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” zaprezentuje produkty projektu, mające na celu wsparcie jakości doradztwa zawodowego realizowanego w placówkach oświatowych. Ramowy program seminarium.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli kształcenia zawodowego, nauczycieli konsultantów, doradców zawodowych i osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach. Rejestracja za pomocą formularza online.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa